ACG狗狗 | 动漫资源分享

基本信息

共享用户: zycchen

发布时间: 2018/07/30 09:16:00

更新时间: 无更新

分享情况: 做种 0, 下载 0, 完成 0

健 康 度: 0

点击此处下载种子

使用磁力链下载

Tracker信息

Announce:

http://tracker.acg.gg:2710/announce

Scrape:

http://tracker.acg.gg:2710/scrape

资源介绍

簡介: 

 

B站版本,要付费才能看,,阿西吧,,11-13话,也就是天动说篇,720P的吧,1080+太大了

仅供尝鲜,正式版请转到字幕组翻译的范本,谢谢!

 

 下载分流推荐使用(强烈抵制使用迅雷)

 μTorrenthttps://www.utorrent.com/)     qBittorrent(https://www.qbittorrent.org/download.php

BitComethttp://www.bitcomet.com/en/downloads

 

视频播放推薦使用以下播放器:

Windows:PotPlayer(http://potplayer.daum.net/?lang=zh_CN     MPC-BE(https://mpc-hc.org/downloads/

Android:MX Player(https://pan.baidu.com/s/1nCB1n8pC369EYfxdSS4YCg


文件信息 文件总数:3,文件总大小:842.5MB

 
  • Folder [Fate Extra Last Encore][11-13][GB][720P]
    • 视频文件 [Fate Extra Last Encore][11][GB][MP4][720P].mp4(234.2MB)
    • 视频文件 [Fate Extra Last Encore][12][GB][MP4][720P].mp4(197.3MB)
    • 视频文件 [Fate Extra Last Encore][13][GB][MP4][720P].mp4(410.7MB)
 

网友评论(0)

正在加载评论,请稍候......
发表我的看法(评论内容长度最多允许 1000 字)
评论内容
验证码