ACG狗狗 | 动漫资源分享

基本信息

共享用户: kunata

发布时间: 2018/05/17 19:01:01

更新时间: 无更新

分享情况: 做种 0, 下载 0, 完成 0

健 康 度: 0

点击此处下载种子

使用磁力链下载

Tracker信息

Announce:

http://tracker.acg.gg:2710/announce

Scrape:

http://tracker.acg.gg:2710/scrape

资源介绍

字幕下载
链接:https://pan.baidu.com/s/1xz6IsgIbRFtU_KKPzASb6A 密码:84bv

字幕原帖
http://bbs.vcb-s.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2497&highlight=%E5%B9%BC%E5%A5%B3

文件信息 文件总数:25,文件总大小:4.4GB

 
 • Folder [Ohys-Raws] Youjo Senki (BD 1280x720 x264 AAC)
  • 视频文件 Youjo Senki - SP4 (BD 1280x720 x264 AAC).mp4(9.9MB)
  • 视频文件 Youjo Senki - SP10 (BD 1280x720 x264 AAC).mp4(10.7MB)
  • 视频文件 Youjo Senki - SP8 (BD 1280x720 x264 AAC).mp4(11.3MB)
  • 视频文件 Youjo Senki - SP9 (BD 1280x720 x264 AAC).mp4(11.5MB)
  • 视频文件 Youjo Senki - SP5 (BD 1280x720 x264 AAC).mp4(11.6MB)
  • 视频文件 Youjo Senki - SP6 (BD 1280x720 x264 AAC).mp4(11.7MB)
  • 视频文件 Youjo Senki - SP0 (BD 1280x720 x264 AAC).mp4(11.9MB)
  • 视频文件 Youjo Senki - SP7 (BD 1280x720 x264 AAC).mp4(12.2MB)
  • 视频文件 Youjo Senki - SP3 (BD 1280x720 x264 AAC).mp4(12.7MB)
  • 视频文件 Youjo Senki - SP12 (BD 1280x720 x264 AAC).mp4(13.6MB)
  • 视频文件 Youjo Senki - SP11 (BD 1280x720 x264 AAC).mp4(14.1MB)
  • 视频文件 Youjo Senki - SP1 (BD 1280x720 x264 AAC).mp4(15.2MB)
  • 视频文件 Youjo Senki - SP2 (BD 1280x720 x264 AAC).mp4(16.1MB)
  • 视频文件 Youjo Senki - 12 (BD 1280x720 x264 AACx2).mp4(287.6MB)
  • 视频文件 Youjo Senki - 06 (BD 1280x720 x264 AAC).mp4(326.7MB)
  • 视频文件 Youjo Senki - 09 (BD 1280x720 x264 AAC).mp4(330.3MB)
  • 视频文件 Youjo Senki - 04 (BD 1280x720 x264 AACx2).mp4(331.4MB)
  • 视频文件 Youjo Senki - 03 (BD 1280x720 x264 AAC).mp4(347.4MB)
  • 视频文件 Youjo Senki - 05 (BD 1280x720 x264 AACx2).mp4(359.3MB)
  • 视频文件 Youjo Senki - 02 (BD 1280x720 x264 AACx2).mp4(362MB)
  • 视频文件 Youjo Senki - 10 (BD 1280x720 x264 AAC).mp4(362.3MB)
  • 视频文件 Youjo Senki - 01 (BD 1280x720 x264 AAC).mp4(365.9MB)
  • 视频文件 Youjo Senki - 07 (BD 1280x720 x264 AAC).mp4(379.2MB)
  • 视频文件 Youjo Senki - 08 (BD 1280x720 x264 AACx2).mp4(409.7MB)
  • 视频文件 Youjo Senki - 11 (BD 1280x720 x264 AACx2).mp4(479.4MB)
 

网友评论(0)

正在加载评论,请稍候......
发表我的看法(评论内容长度最多允许 1000 字)
评论内容
验证码