ACG狗狗 | 动漫资源分享

基本信息

共享用户: xiaoyu28

发布时间: 2018/08/14 21:40:00

更新时间: 无更新

分享情况: 做种 0, 下载 0, 完成 0

健 康 度: 0

点击此处下载种子

使用磁力链下载

Tracker信息

Announce:

http://tracker.acg.gg:2710/announce

Scrape:

http://tracker.acg.gg:2710/scrape

资源介绍

簡介: http://snow-raws.win/post-431.html

@Snow-Raws http://snow-raws.win/

文件信息 文件总数:30,文件总大小:15.8GB

 
 • Folder [Snow-Raws] PSYCHO PASS
  • Folder 映像特典
   • 视频文件 [Snow-Raws] PSYCHO-PASS Drama (BD 1920x1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv(81MB)
   • 视频文件 [Snow-Raws] PSYCHO-PASS NCED1 名前のない怪物 (BD 1920x1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv(141.6MB)
   • 视频文件 [Snow-Raws] PSYCHO-PASS NCED2 All Alone With You (BD 1920x1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv(44MB)
   • 视频文件 [Snow-Raws] PSYCHO-PASS NCOP1 abnormalize (BD 1920x1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv(283.9MB)
   • 视频文件 [Snow-Raws] PSYCHO-PASS NCOP2 Out of Control (BD 1920x1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv(367.2MB)
   • 视频文件 [Snow-Raws] PSYCHO-PASS NCOP2v2 Out of Control (BD 1920x1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv(96.3MB)
   • 视频文件 [Snow-Raws] PSYCHO-PASS PV01 (BD 1920x1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv(407.4MB)
   • 视频文件 [Snow-Raws] PSYCHO-PASS PV02 (BD 1920x1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv.mkv(110.6MB)
  • 视频文件 [Snow-Raws] PSYCHO-PASS 第01話 (BD 1920x1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv(534.8MB)
  • 视频文件 [Snow-Raws] PSYCHO-PASS 第02話 (BD 1920x1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv(770.1MB)
  • 视频文件 [Snow-Raws] PSYCHO-PASS 第03話 (BD 1920x1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv(755.7MB)
  • 视频文件 [Snow-Raws] PSYCHO-PASS 第04話 (BD 1920x1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv(984.5MB)
  • 视频文件 [Snow-Raws] PSYCHO-PASS 第05話 (BD 1920x1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv(834.6MB)
  • 视频文件 [Snow-Raws] PSYCHO-PASS 第06話 (BD 1920x1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv(913.2MB)
  • 视频文件 [Snow-Raws] PSYCHO-PASS 第07話 (BD 1920x1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv(705MB)
  • 视频文件 [Snow-Raws] PSYCHO-PASS 第08話 (BD 1920x1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv(738.9MB)
  • 视频文件 [Snow-Raws] PSYCHO-PASS 第09話 (BD 1920x1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv(900.6MB)
  • 视频文件 [Snow-Raws] PSYCHO-PASS 第10話 (BD 1920x1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv(768.7MB)
  • 视频文件 [Snow-Raws] PSYCHO-PASS 第11話 (BD 1920x1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv(764.8MB)
  • 视频文件 [Snow-Raws] PSYCHO-PASS 第12話 (BD 1920x1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv(746.5MB)
  • 视频文件 [Snow-Raws] PSYCHO-PASS 第13話 (BD 1920x1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv(430.5MB)
  • 视频文件 [Snow-Raws] PSYCHO-PASS 第14話 (BD 1920x1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv(548.3MB)
  • 视频文件 [Snow-Raws] PSYCHO-PASS 第15話 (BD 1920x1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv(601.9MB)
  • 视频文件 [Snow-Raws] PSYCHO-PASS 第16話 (BD 1920x1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv(558.8MB)
  • 视频文件 [Snow-Raws] PSYCHO-PASS 第17話 (BD 1920x1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv(517.6MB)
  • 视频文件 [Snow-Raws] PSYCHO-PASS 第18話 (BD 1920x1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv(423.8MB)
  • 视频文件 [Snow-Raws] PSYCHO-PASS 第19話 (BD 1920x1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv(457.6MB)
  • 视频文件 [Snow-Raws] PSYCHO-PASS 第20話 (BD 1920x1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv(514MB)
  • 视频文件 [Snow-Raws] PSYCHO-PASS 第21話 (BD 1920x1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv(525.1MB)
  • 视频文件 [Snow-Raws] PSYCHO-PASS 第22話 (BD 1920x1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv(648.2MB)
 

网友评论(0)

正在加载评论,请稍候......
发表我的看法(评论内容长度最多允许 1000 字)
评论内容
验证码